โปรแกรมทัวร์
เลทส์โก เกาหลี โซล พาจู เอเวอร์แลนด์ EP.2
รหัสทัวร์ : HB-ZGICN-2203OZ
ชื่อทัวร์ : เลทส์โก เกาหลี โซล พาจู เอเวอร์แลนด์ EP.2
สายการบิน : Asiana Airlines
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,990 บาท
วันที่เดินทาง

25-29 พ.ค 65 / 29 พ.ค-2 มิ.ย 65 / 2-6 มิ.ย 65

รายละเอียดทัวร์

นัมซานทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – โรงเรียนสอนทำกิมจิ 

COSMETIC SHOP – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ย่านเมียงดง – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบก

ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนามู  – ดิวตี้ฟรี – ฮงแด – พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู 

Dirty Trunk Cafe  Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต