โปรแกรมทัวร์
PRO MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา
รหัสทัวร์ : HB-PMM03A-DD
ชื่อทัวร์ : PRO MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา
สายการบิน : Nok Air
ระยะเวลา : 1 วัน
ราคาเริ่มต้น : 4,999 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

- ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

- ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์

- นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

- นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์

- ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!

- เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก

พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น