โปรแกรมทัวร์
PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ทุ่งมัสตาร์ด
รหัสทัวร์ : HB-PCN03-SC
ชื่อทัวร์ : PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ทุ่งมัสตาร์ด
สายการบิน : Shandong Airlines
ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์
  • นั่งกระเช้าขึ้น สัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม “ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ”
  • เพลิดเพลิน ชิมสตอเบอร์รี่
  • ชมมหัศจรรย์ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน
  • ชมดอกซากุระบาน
  • ชมดอกทิวลิป
  • นั่งกระเช้าชมวัดหยวนทง ประตูมังกร (เขาซีซาน)
  • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน !!!!
  • ลงร้านรัฐบาล 1 ร้านเท่านั้น ร้านแช่เท้าบัวหิมะ
  • ราคาทัวร์ รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว