โปรแกรมทัวร์
PRO TOKYO FIRST IMPRESSION
รหัสทัวร์ : HB-PJP15-SL
ชื่อทัวร์ : PRO TOKYO FIRST IMPRESSION
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ – AEON MALL

วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – Duty free – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

**เที่ยวอิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์**