โปรแกรมทัวร์
PRO NEW YEAR SPECIAL FUKUOKA CHUKOKU
รหัสทัวร์ : HB-PJP88C-SL
ชื่อทัวร์ : PRO NEW YEAR SPECIAL FUKUOKA CHUKOKU
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
วันที่เดินทาง

28 ธ.ค-1 ม.ค 63 / 29 ธ.ค-2 ม.ค 63 / 30 ธ.ค-3 ม.ค 63 / 31 ธ.ค-4 ม.ค 63 / 1-5 ม.ค 63 / 2-6 ม.ค 63

รายละเอียดทัวร์

คิตะคิวชู – ตลาดปลาคาราโตะ – ศาลเจ้า Motonosumi Inari – อิออน มอลล์ – สะพานคินไตเคียว

เกาะมิยาจิมะ (Miyajima) – Atomic Bomb Dome – ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก

ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ – ศาลเจ้าอะคะมะ – ย่านการค้าเท็นจิน – คาแนลซิตี