โปรแกรมทัวร์
BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK
รหัสทัวร์ : HB-LJ-KOR11
ชื่อทัวร์ : BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK
สายการบิน : Jin Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

เกาหลีใต้ – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – ชินฮึงซา – สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี

สตอเบอรี่สดๆจากไร่ – สวนสนุก EVERLAND – Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด – น้ำมันสน

พระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเก็ตนามู – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง 

ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส – หอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – ร้านละลายเงินวอน