โปรแกรมทัวร์
HASHTAG UK FUN FREE
รหัสทัวร์ : HB-BI-UK01
ชื่อทัวร์ : HASHTAG UK FUN FREE
สายการบิน : Royal Brunei
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
วันที่เดินทาง

20-26 ม.ค / 24 ก.พ-1 มี.ค 63

รายละเอียดทัวร์

กรุงลอนดอน (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ – เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ 

ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ  – พระราชวังวินเซอร์

**อิสระท่องเที่ยวเมืองลอนดอนเต็มวันตามอัธยาศัย**