โปรแกรมทัวร์
PRO UK COUNTDOWN NEW YEAR 2020
รหัสทัวร์ : HB-PUK06-MH
ชื่อทัวร์ : PRO UK COUNTDOWN NEW YEAR 2020
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
วันที่เดินทาง

28 ธ.ค - 3 ม.ค 63 / 29 ธ.ค - 4 ม.ค 63

รายละเอียดทัวร์

-   สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)

-   เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)

-   ชมปราสาทคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff Castle) ประเทศเวลส์ (Wales)

-   ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ 

-   เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter

-   ถ่ายรูปกับ ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge)“สะพานหอคอย" สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน

-   พิเศษ ขึ้น London Eye , ทานอาหาร Fish and Ship