โปรแกรมทัวร์
HAPPY ENGLAND สบายกระเป๋า
รหัสทัวร์ : HB-HEN-BI63-B01
ชื่อทัวร์ : HAPPY ENGLAND สบายกระเป๋า
สายการบิน : Royal Brunei
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ 

จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินสเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม

สะพานมิลเลนเนียม – โรงละครโกลบ – หอศิลป์แบงค์ไซด์ – โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน – มหาวิหารเซนต์พอล

**อิสระท่องเที่ยวเมืองลอนดอนเต็มวันตามอัธยาศัย**