โปรแกรมทัวร์
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง]
รหัสทัวร์ : HB-ZRGN11
ชื่อทัวร์ : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง]
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
วันที่เดินทาง

มกราคม - พฤษภาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า

พระธาตุอินทร์แขวน – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น

เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม

พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ