โปรแกรมทัวร์
PRO HIROSHIMA MIYAJIMA
รหัสทัวร์ : HB-PJP74A-SL
ชื่อทัวร์ : PRO HIROSHIMA MIYAJIMA
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
วันที่เดินทาง

มกราคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

คิตะคิวชู – ตลาดปลาคาราโตะ – ศาลเจ้า Motonosumi Inari – อิออน มอลล์ – สะพานคินไตเคียว

เกาะมิยาจิมะ (Miyajima) – Atomic Bomb Dome – ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก

ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ – ศาลเจ้าอะคะมะ – ย่านการค้าเท็นจิน – คาแนลซิตี้