โปรแกรมทัวร์
PRO FESTIVAL OF LIGHT OSAKA
รหัสทัวร์ : HB-PJP28-SL
ชื่อทัวร์ : PRO FESTIVAL OF LIGHT OSAKA
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - มกราคม 2563

รายละเอียดทัวร์

โอซาก้า – AEON MALL – โกเบ – ปราสาทฮิเมจิ – เล่นสกี ณ Rokko Snow Land – แช่เท้าที่อาริมะ ออนเซ็น

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดทองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 

ชมงาน Festival of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสุจิ – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY