โปรแกรมทัวร์
PRO SNOW NAGOYA OSAKA
รหัสทัวร์ : HB-PJP41-XJ
ชื่อทัวร์ : PRO SNOW NAGOYA OSAKA
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ – เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU

เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato

เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – AEON MALL OSAKA

ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – Duty Free – ชินไซบาชิ – เอ็กซ์โปซิตี้