โปรแกรมทัวร์
PRO HOKKAIDO SNOW FESTIVAL
รหัสทัวร์ : HB-PJP33B-TG
ชื่อทัวร์ : PRO HOKKAIDO SNOW FESTIVAL
สายการบิน : การบินไทย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
วันที่เดินทาง

30 ม.ค - 4 ก.พ 63 / 5-10 ก.พ 63 

รายละเอียดทัวร์

ชิโทเสะ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

ชมเทศกาล Illumination Hakodate – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโงเรียวคาคุ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ

โกดังอิฐแดง – ลิงแช่ออนเซ็น – อุโมงค์ไฟโทยะ – Toya Illumination – ลานสกี Rusutsu Ski Resort 

โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต – DUTY FREE

ซัปโปโร – ชมงาน Sapporo White Illumination 

**อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Festival**