โปรแกรมทัวร์
PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI
รหัสทัวร์ : HB-PJP54-SL
ชื่อทัวร์ : PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI
สายการบิน : Lion Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

AEON MALL GIFU – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ

ปราสาทมัตสึโมโต้ – FUJI – แช่ออนเซ็น – เพลิดเพลินลานสกี – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานะ

นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE – NAGASHIMA OUTLET