โปรแกรมทัวร์
PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO
รหัสทัวร์ : HB-PJP53-SL
ชื่อทัวร์ : PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO
สายการบิน : Lion Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

Nabana No Sato Winter Illumination – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ

เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เพลิดเพลินลานสกี – ลิงแช่ออนเซ็น – วัดเซ็นโคจิ – นาโกย่า 

ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE – NAGASHIMA OUTLET – ย่านช้อปปิ้งโอสุ