โปรแกรมทัวร์
PRO FUKUSHIMA AMAZING DIAMOND JAPAN
รหัสทัวร์ : HB-PJP66-SL
ชื่อทัวร์ : PRO FUKUSHIMA AMAZING DIAMOND JAPAN
สายการบิน : Lion Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

พระพุทธรูปยืนอุชิคุ – ห้างอิออน – ศาลเจ้าฮานิทสึ – โกะชิกินุมะ – ทะเลสาบอินาวาชิโระ – ปราสาทซึรุกะ – เขาอิโมริ

ร้านดองกิโฮเต้ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – มรดกโลกนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ลาลาการ์เด้น