โปรแกรมทัวร์
PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO
รหัสทัวร์ : HB-PJP25-XW
ชื่อทัวร์ : PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO
สายการบิน : Nokscoot
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

ปราสาทโอซาก้า – Mitsui Outlet Park Jazz Dream – Nabana no sato Winter Illumination – แช่ออนเซ็น

ทาคายาม่า ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เพลิดเพลินลานสกีทาคายาม่า – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน – วัดคินคะคุจิ – Duty Free – ร้านดองกี้ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ