โปรแกรมทัวร์
PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO
รหัสทัวร์ : HB-PJP26-XW
ชื่อทัวร์ : PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO
สายการบิน : Nokscoot
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า – เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato

ลานสกีทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ – ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – Duty Free – ดองกิโฮเต้ (Don Quijote)

**อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Japan**