โปรแกรมทัวร์
เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์]
รหัสทัวร์ : HB-DPS06
ชื่อทัวร์ : เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์]
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดทัวร์

เกาะบาหลี – หาดจิมบารัน – วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์

เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล

วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ