โปรแกรมทัวร์
เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต บาหลี]
รหัสทัวร์ : HB-ZDPS07
ชื่อทัวร์ : เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต บาหลี]
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
วันที่เดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดทัวร์

เกาะบาหลี – จิมบารัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์

ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์ – ชมระบำบารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู 

ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อท – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – อนุสาวรีย์มหาภารตะ