โปรแกรมทัวร์
เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก สวรรค์บนดิน]
รหัสทัวร์ : HB-ZDPS08
ชื่อทัวร์ : เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก สวรรค์บนดิน]
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน – วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์

ตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์และทะเลสาบบาตู – วิหารเบซากีห์ – โชว์ระบำบารองแดนซ์

วานากิรีฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกัลป์ – วิหารอูลันดานู – ทะเลสาบบราตัน

วิหารทานาห์ล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ