โปรแกรมทัวร์
อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]
รหัสทัวร์ : HB-ZDEL01
ชื่อทัวร์ : อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
วันที่เดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองเดลี – เมืองชัยปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด – ซิตี้พาเลซ – ฮาวามาฮาล

เมืองอัครา – อัคราฟอร์ท – ทัชมาฮาล – เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท