โปรแกรมทัวร์
อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสี]
รหัสทัวร์ : HB-ZDEL03
ชื่อทัวร์ : อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสี]
สายการบิน : การบินไทย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
วันที่เดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดทัวร์

รัฐแคชเมียร์ – ทะเลสาบดาล – กุลมาร์ค – กุลมาร์ค กอนโดล่า – เทือกเขากุลมาร์ค – สวนโมกุล – สวนจัสม่า ชาฮี 

สวนชาลิมาร์ – ศูนย์ทอผ้า – ทุ่งดอกแซฟรอน – สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – เมืองเดลี

เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท