โปรแกรมทัวร์
SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION
รหัสทัวร์ : HB-SQ-SIN11
ชื่อทัวร์ : SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION
สายการบิน : Singapore Airline
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
วันที่เดินทาง

กันยายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

มารีน่าเบย์แซนด์ – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT – UNIVERSAL STUDIO

ชมโชว์ WING OF TIME – Singapore River Safari – Singapore Flyer –น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ย่านไชน่าทาวน์ – CITY TOUR – THE JEWEL