โปรแกรมทัวร์
PRO OSAKA KYOTO KORANKEI
รหัสทัวร์ : HB-PJP23-XW
ชื่อทัวร์ : PRO OSAKA KYOTO KORANKEI
สายการบิน : Nokscoot
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

รายละเอียดทัวร์

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคิตาโนะ – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

ชมซากุระ – ใบไม้เปลี่ยนสี ณ โอบาระ Fureai Park – หุบเขาโครังเค – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – โอซาก้า – DUTY FREE

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – นารา – สวนกวาง – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – EXPO CITY

**อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ**