โปรแกรมทัวร์
PRO FUKUOKA NICE TO MEET U
รหัสทัวร์ : HB-PJP71-SL
ชื่อทัวร์ : PRO FUKUOKA NICE TO MEET U
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน – เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะ – จุดชมวิวไดคังโบ

มิล์คโรด – ปราสาทคุมาโมโต้ – ซากุระโนะบาบะ – ดิวตี้ฟรี – หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ – ย่านการค้าเท็นจิน

**อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย**