โปรแกรมทัวร์
PRO FUKUOKA สบาย สบาย สไตล์ ฟุกๆ
รหัสทัวร์ : HB-PJP72-SL
ชื่อทัวร์ : PRO FUKUOKA สบาย สบาย สไตล์ ฟุกๆ
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน – ซากุระโนะบาบะ – ท่าเรือนางาสึ – เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน

ศาลเจ้ายูโทคุ – โรงงานผลิตสาเก – ห้างอิออน – ตลาดเช้าโยบุโกะ – อุโมค์ป่าสนล้านต้น

ช้อปปิ้งริมทะเล Marinoha City – หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ – ย่านการค้าเท็นจิน