โปรแกรมทัวร์
PRO UNSEEN AUTUMN WAKAYAMA OSAKA
รหัสทัวร์ : HB-PJP24-SL
ชื่อทัวร์ : PRO UNSEEN AUTUMN WAKAYAMA OSAKA
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดทัวร์

AEON MALL RINKU – เมืองวากายาม่า – ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ – น้ำตกนาชิ – โขดหินฮะชิกุอิ – อิวะ

ลานหินเซนโจจิกิ – หน้าผาหินซันดานเบกิ – ถ้ำซันดานเบกิ – AEON MALL WAKAYAMA – สถานี Itadakiso

นั่งรถไฟแมวทามะ – คาเฟ่แมว – สถานี Kishi – ปราสาทวากายาม่า – สวนโมมิจิดานิ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ

โอซาก้า – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ปราสาทโอซาก้า – EXPO CITY