โปรแกรมทัวร์
PRO SENDAI NIKKO TOKYO เที่ยวให้สุด หยุดที่เธอ
รหัสทัวร์ : HB-PJP64-TG
ชื่อทัวร์ : PRO SENDAI NIKKO TOKYO เที่ยวให้สุด หยุดที่เธอ
สายการบิน : การบินไทย
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - มกราคม 2563

รายละเอียดทัวร์

เกาะมัตสึชิมะ – โกะไดโดะ – ตลาดปลาชิโอกามะ – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ 

ศาลเจ้าฮานิสึ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – ปราสาทซึรุกะ – หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ 

มรดกโลกนิกโก้ – สะพานชินเคียว – สวนไคระคุเอ็น – โรงงานเหล้าสาเก

ห้างสรรพสินค้าอิออน – วัดอาสะกุซ่า – ชินจูกุ – พระราชวังอิมพีเรียล – โอไดบะ