โปรแกรมทัวร์
พม่าจัดให้(พัก 5 ดาว) ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน
รหัสทัวร์ : HB-MMR04_SL
ชื่อทัวร์ : พม่าจัดให้(พัก 5 ดาว) ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2561 

รายละเอียดทัวร์

หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระนอนตาหวาน – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต