โปรแกรมทัวร์
พม่าสุดคุ้ม(พัก 5 ดาว) ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
รหัสทัวร์ : HB-MMR01_DD
ชื่อทัวร์ : พม่าสุดคุ้ม(พัก 5 ดาว) ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
สายการบิน : Nok Air
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2561

รายละเอียดทัวร์

หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – วังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง – สิเรียม

เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน