โปรแกรมทัวร์
POPULAR DUBAI ดูไบ อาบูดาบี
รหัสทัวร์ : HB-DXB01
ชื่อทัวร์ : POPULAR DUBAI ดูไบ อาบูดาบี
สายการบิน : Emirates
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท
วันที่เดินทาง

กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดทัวร์

สุเหร่าหลวง – ทำเนียบประธานาธิบดี – เฟอร์รารี่ เวิลด์ – ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ห้างดไบ มอลล์

น้ำพุเต้นระบำแห่งเมืองดูไบ พระราชวังท่านชีค – สุเหร่าจูไมร่า – ชายหาดจูไมร่า – ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ – นั่งรถไฟโมโนเรลสู่โครงการ

เดอะปาล์มทะเลทราย – ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ดูไบครีก – นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi 

ย่านตลาดเก่า ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – ห้างเอมิเรตส์มอลล์