โปรแกรมทัวร์
HASHTAG KOREA IN LOVE
รหัสทัวร์ : HB-KOR03
ชื่อทัวร์ : HASHTAG KOREA IN LOVE
สายการบิน : Asiana Airlines
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท
วันที่เดินทาง

กรกฎาคม และ ตุลาคม 2561

รายละเอียดทัวร์

ทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ศูนย์โสมรัฐบาล – COSMETIC SHOP – ช้อปปิ้งเมียงดง 

ร้านน้ำมันสน – ร้านสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พระราชวังเคียงบ็อค – ร้านพลอยอเมทิส – SUPERMARKET