โปรแกรมทัวร์
TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์สุกี้แห้ง
รหัสทัวร์ : HB-TXJ54
ชื่อทัวร์ : TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์สุกี้แห้ง
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2561 

รายละเอียดทัวร์

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิบารากิ – สวนไคราคุเอน – พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ

AMI Premium outlet – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ