โปรแกรมทัวร์
TOKYO FUJI ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส)
รหัสทัวร์ : HB-TXJ59
ชื่อทัวร์ : TOKYO FUJI ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส)
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
วันที่เดินทาง

กรกฎาคม - กันยาคม 2561 

รายละเอียดทัวร์

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ – วัดนาริตะ 

เที่ยวอิสระตามอัธยาศัย 1 วัน