โปรแกรมทัวร์
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล]
รหัสทัวร์ : HB-ZSIN03
ชื่อทัวร์ : สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล]
สายการบิน : Singapore Airline
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
วันที่เดินทาง

มกราคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

สิงคโปร์  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – เมอร์ไลออน พาร์ค – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – มารีน่าเบย์แซน

ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง – Spectra Light & Water Show – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว

ฮาจิเลน – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX

**อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย**