โปรแกรมทัวร์
สิงคโปร์ เลสโก สิงโตพ่นน้ำ
รหัสทัวร์ : HB-ZSIN02
ชื่อทัวร์ : สิงคโปร์ เลสโก สิงโตพ่นน้ำ
สายการบิน : Singapore Airline
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
วันที่เดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – เมอร์ไลออน พาร์ค – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง

Spectra Light & Water Show – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ฮาจิเลน – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย