โปรแกรมทัวร์
OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ
รหัสทัวร์ : HB-OMM11
ชื่อทัวร์ : OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ
สายการบิน : Peach Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2561

 

รายละเอียดทัวร์

โอกินาว่า – ผามันซาโมะ – ร้านโอกาชิโกเตน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – สวนสับปะรดนาโกะ – อเมริกันวิลเลจ

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ตลาดปลา ณ ท่าเรือTomari – ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์

ช้อปปิ้งย่านถนนโคคุไซโดริ – โรงงานแก้ว Glass Factory – อาชิบิน่า เอาท์เลท มอลล์ – ห้างคาร์โก้ ช้อปปิ้งมอลล์