โปรแกรมทัวร์
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด
รหัสทัวร์ : HB-TTR13
ชื่อทัวร์ : TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด
สายการบิน : Scoot
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดทัวร์

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – ออนเซ็นธรรมชาติ

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – เมืองซาวาระ

สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชิโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ – วัดโตคุอิน – ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ – อิออนมอลล์