โปรแกรมทัวร์
มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี
รหัสทัวร์ : HB-FD-GAY01
ชื่อทัวร์ : มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - มกราคม 2563

รายละเอียดทัวร์

เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ – วัดเวฬุวันมหาวิหาร – เมืองพาราณสี – สารนาถ – ล่องเรือแม่น้ำคงคา – ชมพิธีคงคาอารตี  

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์