โปรแกรมทัวร์
HOKKAIDO AUTUMN ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ
รหัสทัวร์ : HB-HXJ111
ชื่อทัวร์ : HOKKAIDO AUTUMN ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
วันที่เดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดทัวร์

ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ผ่านชมสวนโอโดริ – โอตารุ – คลองโอตารุ – ชมเครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – จุดชมวิวไซโล – โรงงานช็อกโกแลต

Joy One ดิวตี้ฟรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อOption Tour**