ขั้นตอนการชำระเงิน
HOW TO PAYMENT
01
สอบถามโปรแกรม เพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ทุกช่องทางการติดต่อ
02
ต้องการจองทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์
และอีเมลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เลยค่ะ
03
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะ ออกใบแจ้งหนี้ (INVOICE)
เพื่อยืนยันการจองให้กับลูกค้า
04
ลูกค้าชำระเงิน ตามใบแจ้งหนี้ (INVOICE)
พร้อมแนบสลิปเพื่อยืนยันการชำระเงินทุกครั้ง
05
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะ ออกใบเสร็จรับเงิน
หลังจากได้รับยอดทั้งหมด ลูกค้าสามารถ
ส่งหน้าพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เลยค่ะ
06
เจ้าหน้าที่จะ ส่งใบนัดหมาย
ก่อนเดินทางไม่เกิน 7 วัน
ช่องทางการชำระเงิน
เลขบัญชี 006-2-57901-3
ชื่อบัญชี นางสาวฐิติณัส ตั้งรวีวงศ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ธนบุรี
เลขบัญชี 112-1-35905-6
ชื่อบัญชี นางสาวฐิติณัส ตั้งรวีวงศ์
ธนาคารกรุงศรี สาขา ท่าดินแดง
เลขบัญชี 010-0-33343-4
ชื่อบัญชี นางสาวฐิติณัส ตั้งรวีวงศ์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซีพระราม2
เลขบัญชี 058-6-12094-6
ชื่อบัญชี นางสาวฐิติณัส ตั้งรวีวงศ์
ธนาคารธนชาต สาขา มันนี่ปาร์ค